K04 爱你长“酒”

RM238.00

库存 4 件

SKU: HAM-TRA-2149-0238 分类: , , ,
  • Feranttino 红酒 500ml
  • 金氏尚品鲍
  • 金牌御品燕泡参雪耳冰糖燕窝 3 x 70ml
  • 金牌泡参虫草鸡精 4 x 70ml
  • 天山雪耳 30g
  • 普洱茶 2 x 30g
  • 金氏桂圆红枣燕窝饮 200ml
  • 金氏芦荟燕窝饮 200ml
  • 上品贡枣 80g

You may also like…